Wat kost een mentor

De kosten voor een mentor worden jaarlijks door de kantonrechter vastgesteld. Voor 2024 gelden de volgende tarieven (inclusief omzetbelasting).

Kostenoverzicht mentorschap

Mentorschap Alleenstaanden

Opstartkosten (eenmalig):

€ 751,41

Standaard tarief (maandelijks):

€ 133,10

Mentorschap Partnerdossier

Opstartkosten (eenmalig):

€ 1.351,57

Standaardtarief (maandelijks):

€ 239,48

Indien u niet in staat bent om de kosten voor mentorschap te dragen, kunt u bij uw gemeente in aanmerking komen voor financiële bijstand (WMO). In deze proces flow ziet u de relevante informatie nog een kort en bondig weergegeven.

Christa mentorschap betuwe

U hebt vragen over mentorschap?

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur