Mijn persoonlijke aanpak

Het gaat om het behartigen van persoonlijke belangen. Dit zet ik dan ook altijd voorop. Ik benader de betrokkene positief en neem tijd en moeite om de betrokkene echt te leren kennen. Ik vind het belangrijk om rekening te houden met het kennen en kunnen van de betrokkene. Ik zal actief contact houden met de betrokkene via bezoek, mail, telefoon of videobellen.

Activiteiten van een mentor

Een mentor onderneemt de volgende acties:

  • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars
  • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat
  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen 
  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft 
  • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

Een mentor betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Evaluatie mentorschap door de kantonrechter 

Een professioneel mentor moet aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Dit wordt jaarlijks getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau (CBM) via een handhavingsverzoek, ingediend door de professionele mentor. Daarnaast zal er per betrokkene jaarlijks een mentorschapsverslag opgesteld worden over het verloop van het mentorschap.

Christa mentorschap betuwe

U hebt vragen over mentorschap?

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur