Voor bewindvoerders

Training: In contact met je cliënt

Als bewindvoerder van een cliënt uit een kwetsbare doelgroep (denk aan mensen met een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, dementerenden of psychiatrische cliënten) komt er naast de reguliere werkzaamheden een bijkomende uitdaging bij kijken, namelijk de verdieping van je kennis en kunde over de omgang met je cliënt.

In deze interactieve training zullen ervaren mentoren je coachen om een professionele houding te ontwikkelen, waarbij een positieve cliëntgerichte manier van benadering centraal staat.  Ze delen daarbij hun ervaring en hoe om te gaan met dagelijkse praktijkvragen binnen de diversiteit van de doelgroep.

Training voor bewindvoerders

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Verdieping in de ziektebeelden van de verschillende doelgroepen binnen de dagelijkse praktijk.
  • Aansluiten bij de client zonder oordeel.
  • Leer het gedrag te begrijpen. Ken je klant!
  • Affectief neutraal reageren op cliënten
  • Respect voor de grenzen van de klant
  • Casuïstiek met aandacht voor zakelijke en ethische dilemma's 
  • Ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek uit de praktijk

Leerdoelen

De bewindvoerder is in staat professioneel betrokken antwoord te geven op de verschillende vragen van de verschillende doelgroepen binnen de dagelijkse praktijk.

Een content heading

De training wordt in het voor- en najaar gegeven. Heb je interesse, vul dan het contactformulier in. 

Praktische informatie

De training vindt plaats op het platteland van de Betuwe in een prettige informele setting. Naast de nodige koffie/thee pauzes, is er halverwege de dag een lunch.  

Training: inloop vanaf 09.00 uur

De training is van 09.30 tot 15.30 uur. 

Lunch: 12.00 uur

Lunch is van 12.00 tot 13.00 uur

Locatie

Akkersestraat 21, 4061 BG Ophemert.

Kosten: € 275,- ex btw

Prijs is inclusief lunch. In overleg kan de training op locatie gegeven worden.

Trainers

De training wordt gegeven door Yet Langerak en Christa de Heus

Yet langerak team mentorschap betuwe

Yet Langerak

Mentor, coach en trainer

Yet (58) is zelfstandig professioneel mentor bij Mentorschap Betuwe, opgeleid als manager in de zorg en coach/trainer

Christa de heus team mentorschap betuwe

Christa de Heus

Mentor en trainer

Christa (52) is zelfstandig professioneel mentor bij Betuwe Mentorschap, opgeleid als manager in de zorg en trainer.

Zie ook onze andere trainingen

Training voor
mentoren

Mentorschap in de praktijk

Workshop wettelijke vertegenwoordiging

Voor alle zorgprofessionals 

Christa mentorschap betuwe

Wilt u meer weten over onze trainingen?

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur