Klachtenregeling Christa Betuwe Mentorschap
U bent ontevreden

Het kan voorkomen dat dingen anders verlopen dan u had gedacht. Dan is het belangrijk dat u tijdig met mij (Christa) van Betuwe Mentorschap in gesprek te gaan. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te komen. Als uw ontevreden blijft, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Hieronder kunt u meer lezen over de klachtenregeling.

Wie kan een klacht indienen

U kunt alleen een klacht indienen als u een cliënt bent van Betuwe Mentorschap of u bent direct verbonden met de cliënt zoals directe familie, instelling of bewindvoerder.

Hoe dient u een klacht in

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, waaronder per email, worden ingediend. Deze moet ondertekend worden en ten minste het volgende bevatten:

  • naam, adres, woonplaats van degene die de klacht indient
  • de datum
  • een omschrijving waarover uw klacht gaat.

 U dient zo spoedig mogelijk de klacht te versturen aan Betuwe Mentorschap, uiterlijk 6 maanden na de gebeurtenissen waarover u klaagt.

Procedure afhandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van de klacht, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek. Hierin kunt u ook uitleggen waarom tijdens ons eerdere gesprek uw onvrede niet is weggenomen. Wellicht heeft u bewijsstukken om uw klacht te ondersteunen. Het is toegestaan iemand mee te nemen naar het gesprek om u te ondersteunen.

Betuwe Mentorschap streeft ernaar om tijdens het gesprek alsnog tot een gezamenlijke oplossing te komen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Uw klacht wordt dan buiten behandeling gesteld.

Anders zal Betuwe Mentorschap de klacht zorgvuldig onderzoeken en een beslissing nemen. Binnen 6 weken ontvangt u hierover bericht. Hierin staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met de genomen beslissing.

U bent het niet eens met beslissing mentor

Indien u het niet eens bent met de genomen beslissing, kunt u uw klacht voorleggen aan de kantonrechter. Het staat u vrij dit direct te doen zonder de klachtenprocedure te doorlopen. Deze kan u en de mentor  uitnodigen voor een zitting. De uitspraak van de rechter zal als bindend beschouwd moeten worden.

Uw klacht wordt geregistreerd

Alle klachten worden onder geheimhouding afgewikkeld. Betuwe Mentorschap registreert uw klacht in het klachtenregister. Deze regeling is in werking vanaf 1 januari 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur