Wat is mentorschap

Vanaf 18 jaar is iemand meerderjarig en daarmee handelingsbekwaam. Dat wil zeggen het zelfstandig beslissen en uitvoeren van rechtshandelingen, die niet teruggedraaid kunnen worden door een ouder of voogd. Maar soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen te behartigen en/of voor zichzelf te zorgen. De wet kan ter bescherming deze persoon onder bewind stellen voor financiële zaken en een mentor voor het persoonlijke vlak. Dit wordt door de kantonrechter beslist.

Beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding

Het mentorschap is dus bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer goed kunnen regelen. Het gaat dan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Denk aan beslissingen die genomen moeten worden over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld de keuze om zelfstandig te blijven wonen of over een medische behandeling.

Christa mentorschap betuwe

U hebt vragen over mentorschap?

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur