Alles wat u wilt weten over mentorschap

Bij een mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van een volwassene, die dat zelf niet kan.

Ik bied rust als medisch gevolmachtigde

Een medische volmacht is de verklaring waarbij u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te beslissen over medische zaken. 

Ik als professioneel mentor

Met lange ervaring in de zorg werk ik nu vanuit de Betuwe als professioneel mentor en hanteer ik een positieve cliëntgerichte benadering.

Meesterschap in mentorschap

Met hart voor het mentorschap deel ik graag mijn kennis en kunde met junior mentoren of anderen geïnteresseerden, die beroepswege betrokken zijn bij mentor cliënten zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Ook geef ik workshops over wettelijke vertegenwoordiging.

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur