Wat is een medische volmacht

Ieder meerderjarig persoon kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam te handelen en rechtshandelingen te doen. De persoon die de bevoegdheid geeft wordt de volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht krijgt wordt gevolmachtigde genoemd.

Een medische volmacht is specifiek gericht om iemand de bevoegdheid te geven om uw medische belangen te behartigen. Er kunnen momenten in uw leven ontstaan dat er medische beslissingen genomen moeten worden en u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld door dementie of als u niet meer bij bewustzijn bent.

Voor medische behandelingen heeft een arts toestemming nodig. Hij kan dit overleggen met uw partner of kinderen. Maar als u die niet (meer) heeft of u wilt liever een andere persoon aanwijzen, is het goed om een medische volmacht vast te leggen.

Vastleggen van een medische volmacht

Een medisch volmacht wordt vastgelegd in een zogenaamd levenstestament. Een levenstestament wordt bij de notaris geregeld. Dit is niet noodzakelijk, maar in de praktijk heeft een levenstestament wel meer gewicht en staat dit centraal geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten Register. Er kunnen ook andere verklaringen zoals behandelverbod, euthanasieverklaring of donorcodicil worden opgenomen.  

Wat kan ik voor u betekenen 

U kunt mij benoemen als uw medisch gevolmachtigde in uw levenstestament. Hierbij zal ik zorgen dat ik goed op de hoogte ben van uw medische situatie als ook uw medische wensen. Daarnaast breng ik uw netwerk in kaart en onderhouden we regelmatig contact, zodat de gegevens actueel blijven. Zodra u niet meer in staat bent om zelfstandig medische beslissingen te nemen, zullen we in gezamenlijk overleg mentorschap aanvragen.

In deze flyer ziet u de relevante informatie nog een kort en bondig weergegeven.

Verschil mentor en medisch gevolmachtigde

De volmachtgever benoemt zelf een medisch gevolmachtigde om zijn medische belangen te behartigen op het moment dat hij dit niet meer zelf kan. Het is dus een maatregel die op voorhand wordt gemaakt. Als iemand niet in staat is om beslissingen te nemen, kan de rechtbank een beschermingsregel in de vorm van mentorschap opleggen. Dit is dus een maatregel die tijdens of achteraf wordt genomen.

Christa mentorschap betuwe

U hebt vragen over een medische volmacht of wilt een vrijblijvend gesprek?   

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur